Střední odborné učiliště potravinářské Praha 4 - Písnice, Libušská 320/111
v

Změny v rozvrhu sobota 15. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou